начинать КОНТАКТ

Советы

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какие климатические условия должны соответствовать помещению, чтобы в нем можно было расположить деревянные полы?

Прежде всего, перед укладкой пола следует измерить влажность основы. Принимается, что бетонная основа должна иметь максимальную влажность 2%, ангидритовая - максимально 0,5%, а деревянная - максимально 13%. Если данная основа имеет большую влажность, то на ней нельзя укладывать деревянный пол, поскольку влажность проникнет в древесину, которая является гигроскопическим материалом и в результате может изменить свои размеры, а также в полу возникнут щели и трещины. Если основа имеет соответствующую влажность, следует позаботиться о влажности и температуре помещения. Они максимально должны соответственно составлять: 50-60% влажности и 18-25ОС|. Перед укладкой пола профессиональный паркетчик, должен сделать такие измерения в помещении и только затем приступить к работе.

Почему в деревянных полах возникают щели? Что их вызывает? Можно ли этого избежать?

Деревянные полы являются продуктом на 100% натуральным, вследствие чего всё время живут и работают. Древесина - это гигроскопический материал, т.е. поглощающий влажность. Древесина, поглощая влажность все время, работает и изменяет свои размеры. Это является большой проблемой, особенно в нашем переменном климате (сухое лето, влажная осень). Если влажность понижается, древесина сокращается по всей ширине и возникают щели. В момент, когда увеличивается влажность, древесина расширяется и щели исчезают. Предотвратить это может применение в помещениях увлажнителей воздуха, которые будут выравнивать влажность в помещениях. К сожалению невозможно предотвратить небольшие щели в полу, однако это натуральный эффект и это не должно беспокоить. Древесина является живой и так реагирует на окружающие условия.

Можно ли деревянные полы укладывать на уже существующие полы, а также на водоотталкивающие плиты OSB [ang. Oriented Strand Board] или на стружечные плиты?

Стружечная плита является гигроскопическим (поглощающим влажность) материалом, поэтому мы отговариваем от применения ее под деревянный пол. Не укладывается также деревянных полов на уже существующий пол (например, из досок). Зато можно положить на основу водоотталкивающие плиты OSB с соответствующей толщиной и на них - только деревянный пол. Плиты OSB должны быть точно прикреплены, чтобы плита ровно прилегала на всей поверхности, а затем ошлифованы, чтобы мог быть ровно уложен клей.

Можно ли деревянные полы укладывать на половое отопление?

Деревянные полы можно укладывать на половом отоплении. Идеальным решением будет тогда слоистая доска со встроенной системой, ограничивающей работу древесины.

Как чистить деревянные полы?

Деревянный пол - это украшение любого помещения. Чтобы пол восхищал своим видом в течение долгих лет, следует о нем, безусловно, заботиться. Чаще всего возникшей ошибкой является применение несоответствующих химических средств, которые разрушают деревянные поверхности. Наши специалисты помогут вам подобрать наилучшие средства, которые рекомендуются для каждой отделки: лаком или маслом и воском|. Следует помнить также о главном принципе: деревянные полы следует протирать влажной тряпочкой, а не мокрой, поскольку избыток воды вызывает почернение древесины, что является неотвратимым процессом.

Наносятся ли рисунки на деревянные полы?

Каждая поверхность может быть изношенной и исцарапанной, если несоответственно эксплуатируется и покрывается слабыми средствами. Мы рекомендуем применение веществ соответствующей выносливости: лак, масло и воск|. Наши специалисты помогут в выборе наилучших средств, предназначенных для разных помещений, а также проинформируют, как следует периодически заботиться о полах.

Instrukcja użytkowania Color Floor przy ogrzewaniu podłogowym.

 • Deski warstwowe Color Floor można stosować tylko na wodnym ogrzewaniu podłogowym, ściśle stosując się do wytycznych opisanych w tekście poniżej. Nie jest zalecane stosowanie desek litych na ogrzewaniu podłogowy.
 • Temperaturę regulujemy płynnie nie przegrzewając drewna. Duże i nagłe skoki temperatury mogą spowodować uszkodzenie drewna. Materace, dywany, meble przylegające bezpośrednio do deski mogą powodować gromadzenie ciepła, co ma negatywny wpływ na drewno, prowadząc do kurczenia się i pękania desek.
 • Przed montażem podłogi należy przeprowadzić proces wygrzewania wylewki który trwa 30 dni. Protokół do pobrania.
 • Po uruchomieniu ogrzewania podłogowego w sezonie grzewczym, należy zwiększać temperaturę łagodnie, maksymalnie o jeden lub dwa stopnie Celsjusza dziennie. Temperatura mierzona przy posadzce nie może przekraczać 28 stopni.
 • Należy utrzymywać zalecaną wilgotność powietrza w granicach 40-60%.
 • Z końcem sezonu grzewczego łagodnie obniżamy temperaturę, maksymalnie o jeden lub dwa stopnie Celsjusza dziennie.
 • Przewodność ciepła deski wartwowej Color Floor to λ=0.16 W/mK

Instrukcja użytkowania

Konserwacja i czyszczenie podłóg Color Floor - instrukcja.

 • Trud i precyzja wkładana podczas produkcji podłóg Color Floor daje bardzo trwałą oraz odporną na wodę i zabrudzenia powierzchnie. Konserwacja naszych podłóg, opracowana przez ekspertów, stosowana przez Ciebie, znacząco przedłuży okres jej użytkowania.
 • Przez pierwszy miesiąc od położenia podłogi rekomendujemy zamiatanie lub odkurzanie podłogi. Mycie podłogi koliduje z utwardzaniem się oleju Hartwachsol użytego przy wykończeniu podłóg olejowoskowanych. Mokre plamy lub inne ciecze usuwamy natychmiast używając suchej szmaty.
 • Zalecamy myć podłogę na mokro, używając Overmat Floorservice Parkettreiniger po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania, raz w tygodniu. Odkurz podłogę usuwając kurz i brud. Myj wilgotnym nie mokrym mopem, zwykłym lub łąsiczką. 
 • Okresowa konserwacja podłogi (1-2 razy w roku) za pomocą Floorservice Pflegeol. W miejscach gdzie jest zwiększone użytkowanie, takich jak ciągi komunikacyjne, przy wejściu, w kuchni, zalecamy pielęgnację nawet kilka razy w roku.
 • Należy rozprowadzić równomiernie za pomocą gąbki lub pieluchy tetrowej, cienką warstwę oleju Floorservice Pflegeol. Wypolerować wzdłuż usłojenia drzewa suchą szmatką bawełnianą i pozostawić do wyschnięcia, aż do całkowitego stwardnienia oleju (6-12 godzin). Litrowe opakowanie Floorservice Pflegeol powinno starczyć na około 60-80m2 powierzchni.
 • Użycie zalecanych środków przedłuża żywotność podłogi i uodparnia na wodę, plany i brud.

Instrukcja konserwacji i czyszczenia