Start Kontakt

Lakier Bezpieczny Trudnopalny i Nieszkodliwy

Potwierdzenie trudnopalności
 


Lakier ADLER użyty w procesie lakierowania desek, posiada trudnopalność według normy DIN 4102-B1. Lakier został poddany w Instytucie OETI w Wiedniu testowi trudnopalności w klasie materiałów budowlanych B1 wg normy DIN 4102.1 i uzyskał świadectwo potwierdzające.


Oświadczamy, że lakier spełnia wymagania następujących przepisów względnie Dyrektyw WE oraz narodowych:

 

  • Rozporządzenie o REACH (WE) nr 1907/2006
  • Ustawa o substancjach chemicznych (ChemG, Austria)
  • Rozporządzenie o substancjach chemicznych (ChemV, Austria)

 

Powierzchnie pokryte lakierem ADLER PUR-Strong spełniają wymagania następujących norm:

 

  • Klasa oceny 1-B1 według normy ÖNORM A 1605-12
  • Klasa oceny 2-C według normy ÖNORM A 1605-12
  • Klasa oceny 4-D według normy ÖNORM A 1605-12
  • Klasa oceny 5-B według normy ÖNORM A 1605-12
  • Klasa palności – trudnopalny, klasa tworzenia dymu - Q 1,
  • klasa tworzenia płonących kropel - Tr1 według normy A 3800-1
  • Klasa obciążenia C według normy ÖNORM C 2354

 


Potwierdzenie nieszkodliwości

 


 
Pokrycia lakierowe przy fachowym przerabianiu w stanie wysuszonym dają powłoki, które nie wywołują żadnych zagrożeń dla zdrowia użytkowników i z tego powodu należy je uważać za nieszkodliwe pod względem toksykologicznym. Podane wyżej powłoki są wolne od metali ciężkich. Spełniają one wymagania normy europejskiej ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek; migracja pewnych pierwiastków”. Tego rodzaju pokrycia spełniają ponadto wymagania normy ÖNORM S 1555 pod względem odporności na działanie śliny i potu. Dla uzupełnienia należy wspomnieć, że przytoczony produkt i związane z nim materiały pomocnicze (utwardzacz, rozcieńczalnik) są wolne od czynników biobójczych, pentachlorofenolu i formaldehydu.